top of page

Gebruiksvoorwaarden
 

Ohrid4u biedt een verscheidenheid aan boekbare tours, ervaringen, tickets, avonturen en soortgelijke producten (hierna te noemen 'Producten') aan via de website www.ohrid4u.com (hierna te noemen het Boekingsplatform, de Website of de Site) en via aangewezen partner websites. Alle Producten en Diensten die via Ohrid4u worden aangeboden, worden verkocht namens Leveranciers, onder de verantwoordelijkheid van de leveranciers. Ohrid4u is geen partij bij de overeenkomst tussen u als klant en de leverancier van het Product en is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u met betrekking tot de voorwaarden van die overeenkomst, direct of indirect.

Aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen.
 

Uw gebruik van deze Website is onderworpen aan uw onherroepelijke aanvaarding zonder wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, de Zakelijke Gebruiksvoorwaarden en ons Gegevensbeleid. U stemt ermee in deze Website te gebruiken in overeenstemming met alle bovengenoemde voorwaarden en met inachtneming van alle bovengenoemde voorwaarden.
 

Ohrid4u behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud, structuur, functies van het Boekingsplatform te wijzigen, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk opschorten van de Website of het geheel of gedeeltelijk blokkeren van de toegang tot bezoekers van de Website, zonder enige reden, op elk moment en met onmiddellijke ingang. Ohrid4u is de eigenaar en eigenaar van alle informatie die op Ohrid4u wordt gepubliceerd, met inbegrip van klantbeoordelingen, product- en leveranciersinformatie. Al deze informatie mag door geen enkele partij worden gebruikt of verspreid voordat deze partijen daarvoor de schriftelijke toestemming van Ohrid4u hebben ontvangen.

 

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring

Geborgde werkwijze Leeftijdscheck 18+
 

bottom of page